งานประเพณีวันชักพระ ประจำปี 2565 วันที่ 11-14 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

🙏"ประเพณีชักพระ" กลับมาแล้ว!! หลังจากหยุดจัดกิจกรรมไป 2 ปี

โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 11-14 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


โดย ประเพณีชักพระถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนกระทำกันหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยการพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางเหนือรถ เรือหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามลำน้ำหรือตามถนนหนทาง และเป็นประเพณี ที่สำคัญที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงาน และร่วมทำบุญในทุกค่ำคืนเป็น จำนวนมาก
​เทศบาลนครยะลา จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชุมนุมเรือพระจากวัดในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ คือ ชุมนุมเรือพระ ประกวดเรือพระ พิธีสมโภชเรือพระ การประกวดขบวนแห่เรือพระ การแข่งขันตีโพน การแข่งขันแทงต้ม ซัดต้ม การแข่งขันขูดมะพร้าว นิทรรศการอาหารและขนมพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียน การแสดงมหรสพ และการแสดงธรรมเทศนาทุกคืน
..​
เทศบาลนครยะลาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีวันชักพระ ประจำปี 2565
✅ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2565
🔰ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
..
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 073-213966 สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar