รับสมัครสอบเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย 22 ตำแหน่ง 206 อัตรา

‼️‼️ รับสมัครสอบเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย 22 ตำแหน่ง 206 อัตรา‼️‼️

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เปิดรับสมัครสอบ รสอบ เปิ การยางแห่งประเทศไหย พนักงานการยางแห่งประเทศไทย uthonity Thatare งาน เปิดรับสมัคร วันที่ 17- 31 ตุลาคม 2565 22 ดำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี /อายุไม่เกิน 35 ปี บรรจุแรกเริม สอบวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ไม่ถ่ำกว่า 206 อัตรา เลือกสนามสอบได้ เลือ 5 จังหวัด ปทุมธานี, ลำปาง, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี และ สงขลา สมัครได้ที่ https://raot,jobthaigov.com ไม่ต้องใช้ผลการสอบ ไม่ต้อง ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ."

💻 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2565

(หมดเขตรับสมัครวันสุดท้ายเวลา 16.30 น. / หมดเขตชำระเงินวันสุดท้าย เวลา 22.00 น.)

✅ คุณวุฒิปริญญาตรี

🚫 อายุต้องไม่เกิน 35 ปีในวันที่สมัคร

🚫 ไม่ต้องใช้ผลความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

🌐 ลิงค์รับสมัคร https://raot.jobthaigov.com/

📝 สอบวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

🚗เลือกสนามสอบที่สามารถไปสอบได้ 5 จังหวัด

1.ปทุมธานี

2.ลำปาง

3.อุดรธานี

4.สุราษฎร์ธานี

5.สงขลา

💢เปิด 22 ตำแหน่ง เรียกบรรจุครั้งแรก 206 กว่าอัตรา 💢

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 84 อัตรา

3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 อัตรา

4. นักวิชาการเกษตร จำนวน 18 อัตรา

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 26 อัตรา

6. บุคลากร จำนวน 4 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

8. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

9. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 20 อัตรา

10. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา

11. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา

13. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

14. เศรษฐกร จำนวน 3 อัตรา

15. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

16. นักวิชาการตลาด จำนวน 3 อัตรา

17. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 อัตรา

18. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา

19. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา

20. วิศวกร จำนวน 2 อัตรา

21. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

22. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

#การยางแห่งประเทศไทย #สอบการยางแห่งประเทศไทย #รัฐวิสาหกิจ #กยท #ไม่ใช้ภาคก.


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar