ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันการอาหารไทย โดยเชฟ ชุมพล แจ้งไพรเตรียมจัดการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทยฮาลาล ระดับช้างเผือก

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันการอาหารไทย โดยเชฟ ชุมพล แจ้งไพรเตรียมจัดการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทยฮาลาล ระดับช้างเผือก

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้ฝึกอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮาลาล ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการร้านอาหารไทย โรงแรมหรือภัตตาคาร ณ กรุงเทพมหานคร

 

เปิดรับสมัครทางเว๊บไซต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://regist001.sbpac.go.th/regist_chef_halal_add.php... ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับเชฟอาหารไทยฮาลาล ไปสู่ครัวฮาลาลโลก"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar