คืบหน้าช่วยเหลือคนไทยในซูดาน เตรียมพร้อมดูแล - รับคนไทยกลับประเทศ

🔊จากสถานการเหตุปะทะระหว่างรัฐบาลซูดานและกลุ่มกบฏ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2566 โดยกลุ่มกบฏเข้ายึดสถานที่สำคัญ ปิดท่าอากาศยาน โจมตีผู้แทนสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศ ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตึงเครียด วุ่นวาย และการปะทะระหว่างกองทัพซูดานและกลุ่มกบฏยังไม่มีท่าที ที่จะยุติได้ในเร็ววันนี้ มีการโจมตีทั้งทางบกและทางอากาศ บุกรุกที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ เข้ายึดสนามบินของกรุงคาร์ทูม ส่งผลให้น่านฟ้าของซูดานยังคงปิด ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบกว่า 250 คน และผู้บาดเจ็บกว่า 1,800 ราย

📌สำหรับ คนไทยที่อยู่ในซูดาน มี จำนวนประมาณ 300 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้ ศึกษาอยู่ที่ International University of Africa คนทำงาน หรือเป็นคู่สมรสชาวซูดาน ซึ่งทุกคนยังคงปลอดภัยดี และยังคงสื่อสารกันผ่านกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มชุมชนคนไทยในซูดาน โดยมีกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูมให้การช่วยเหลือด้านเสบียงอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรคแก่คนไทยในซูดาน โดยมีจุดนัดพบที่ปลอดภัยในการส่งมอบสิ่งของ

โดยการช่วยเหลือคนไทยในซูดานนั้น สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไคโร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลคนไทยในพื้นที่ ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตอื่นๆ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีประเทศใดสามารถดำเนินการอพยพได้ เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยง โดยระหว่างนี้ได้หารือการเตรียมการอพยพร่วมกัน ทุกฝ่ายได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยเบื้องต้นเตรียมการอพยพทางอากาศไว้เพราะปลอดภัยที่สุด กองทัพอากาศได้จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องบิน Airbus​ A340-500 และ​ ​C-130H พร้อมปฏิบัติภารกิจอพยพคนไทยกลับประเทศ ไว้เตรียมพร้อมรับคนไทยทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยและปลอดภัยต่อการอพยพ เนื่องจากขณะนี้ น่านฟ้าซูดานยังคงปิด ทุกประเทศจึงต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อน จึงจะทำการอพยพได้ ส่วนการอพยพทางบกมายังอียิปต์หรือประเทศใกล้เคียง

ในระหว่างนี้ จึงขอให้คนไทยในซูดาน หลีกเลี่ยงการออกนอกเคหะสถาน กักตุนอาหารและน้ำดื่ม เนื่องจากจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารจากการปะทะในหลายพื้นที่ สิ่งสำคัญขอให้ลงทะเบียนเพื่อเตรียมอพยพกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไคโร ผ่านช่องทางการลงทะเบียนข้อมูลคนไทยในซูดาน เพื่อเตรียมอพยพและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินที่ 👇👇👇

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdeAm4HJky1QY.../viewform

📢☎️นอกจากนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขฉุกเฉิน +201 0194-01243 หรืออีเมล์ consular.cai@mfa.go.th

📣ทั้งนี้ สำหรับการดูแลนักศึกษาไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะเป็นหน่วยประสานการรับนักศึกษาไทยกลับภูมิลำเนา ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางไว้ในระดับพื้นที่ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยจะเน้นการสื่อสารกับกลุ่มครอบครัวเยาวชนที่ไปเรียนในซูดาน ซึ่งมีจำนวน 91 คน รวมไปถึงให้บริการสายด่วน 1880 ซึ่งมีผู้ปกครองติดต่อมาแล้ว ขณะเดียวกัน จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับนักศึกษาไทยกลับภูมิลำเนา พร้อมจัดหาที่พักเมื่อกลับถึงไทย ควบคู่การดูแลเรื่องการศึกษาของนักศึกษา ที่ประสงค์จะไม่กลับไปศึกษาต่อ เช่น การเทียบวุฒิการศึกษา พร้อมจัดหาที่พักเมื่อกลับถึงประเทศไทย รวมทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับครอบครัวเยาวชน

🔴สำหรับผู้ที่ห่วงสถานการณ์ในซูดาน สามารถ ติดตามสถานการณ์ผ่านสายด่วนกระทรวงการต่างประเทศ หรือเฟซบุ๊ก กรมการกงสุล หรือหมายเลขฉุกเฉิน สำหรับการติดตามให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐซูดาน

📞 096-352-0513

📞 096-165-7120

📞 096-352-9015

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ

#สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar