โรงพยาบาลยะลาขออภัยในความไม่สะดวกปรับพื้นผิวจราจรทางเข้า - ออก บริเวรหน้าอาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลยะลาขออภัยในความไม่สะดวก ปรับพื้นผิวจราจร

ทางเข้า - ออก บริเวรหน้าอาคารผู้ป่วยนอก

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar