คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ยกระดับนโยบาย 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

✨คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ยกระดับนโยบาย 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ

✅#สำหรับโครงการนี้จะนำร่องนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะเปิดให้ประชาชนใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลทุกเครือข่าย และทุกสังกัด ไม่จำกัดเฉพาะสังกัด สธ. ขณะนี้ได้คัดเลือก 4 จังหวัดที่จะนำร่อง ประกอบด้วย 1. จ.แพร่ (เขตสุขภาพที่ 1) 2. จ.เพชรบุรี (เขตสุขภาพที่ 5) 3. จ.ร้อยเอ็ด (เขตสุขภาพที่ 7) และ 4. จ.นราธิวาส (เขตสุขภาพที่ 12)


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar