"พล.ต.อ.พัชรวาท" ห่วงประชาชน เร่งรัด ยกระดับ การปฏิบัติงาน ศูนย์แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เน้นแจ้งเตือนล่วงหน้า

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหาร ทส. ตรวจติดตามความพร้อมการปฏิบัติงานของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และรับฟังรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน การคาดการณ์พยากรณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วงหน้า และการแสดงค่าผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามข้อห่วงกังวลของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ที่มีต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองและได้มอบหมายให้ ทส. เร่งดำเนินการเตรียมรับมือกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ในทุกมิติ พร้อมยกระดับการสื่อสารแจ้งเตือนไปสู่ประชาชน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ห้อง 301 ชั้น 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ.พัชรวาท ได้กำชับสั่งการให้ปลัดกระทรวงฯ กำกับติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้มีความคล่องตัว สื่อสารในเชิงรุก ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยตรงในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ รวมถึงประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยในการยกระดับการสื่อสาร ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การรายงานสถานการณ์ประจำวัน และการคาดการณ์ฝุ่น PM2.5 ในทุกวัน ช่วงเวลา 14.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook live ของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระดับที่ 2 การรายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ พยากรณ์สถานการณ์ฝุ่น 7 วันล่วงหน้า ระดับที่ 3 การรายงานกรณีพิเศษเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติ และระดับที่ 4 กรณีมีประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ จะเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาให้ความรู้ และความเข้าใจต่อประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยประชาชนสามารถแจ้งสถานการณ์ฝุ่นได้ทั้งทาง Facebook live และสายด่วนกรมควบคุมมลพิษ 1650


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar