อบต.ปุโรง เปิดห้องผลิตสื่อออนไลน์ สื่อสารข้อมูลสู่ประชาชน

วันนี้27ตค.66 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา นายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธานเปิดเปิดห้องผลิตสื่อออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ไปสู่พี่น้องประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายรอซาลี ปุโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารช่องทางออนไลน์เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งสื่อออนไลน์ถือเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้รับสารได้เร็วที่สุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชน จึงได้จัดทำห้องผลิตสื่อออนไลน์ขึ้น ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบของการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊คขององค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง เพื่อนำนโยบายต่างๆของ อบต.และทางอำเภอมาประชาสัมพันธ์ไปสู่พี่น้องประขาชนได้รับทราบ อีกทั้ง ยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนได้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ความสันติสุขที่ยั่งยืน

ทางด้าน นายยงยุทธ นิชลานนท์ นายอำเภอกรงปินัง กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดี ที่ อบต.ปุโรงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้รับทราบปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบที่จะให้ทาง อบต.อื่นๆได้ดำเนินการในลักษณะแบบนี้ด้วย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน รับทราบปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณชีวิตที่ดี

สวท.ยะลา///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar