จ.ยะลา เปิดงาน “Local BCG Plus @YALA ยกระดับการพัฒนาด้านการตลาดภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ 28 ตค.66 เวลา 16.00 น.ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผวจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Local BCG Plus @YALA” ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา และศูนย์การค้า โคลีเซียมยะลา จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านการตลาดภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย ได้มาจำหน่าย โดยเน้นการนำสินค้าจากชุมชน สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และสินค้านวัตกรรม ออกสู่ตลาดภายในจังหวัดและเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ Street Art เมืองเก่ายะลา ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และพื้นที่อื่น ๆ แวะเวียนถ่ายภาพ เช็คอิน ซึ่งควรส่งเสริมผลักดันเป็น soft power ของจังหวัดยะลาต่อไป

นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์ จ.ยะลา กล่าวว่า การจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตในชุมชนครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการต่อยอดด้านการค้า กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มี ความคึกคักยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดยะลาอีกด้วย สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกายที่ใช้วัสดุ จากธรรมชาติ Eco print ผลิตภัณฑ์ จักสานเชือกกลวย กระเป๋าผาบาติก ปาเตะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำยาง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยหินบันนังสตา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารและเครื่องดื่ม ที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ได้แก่ โรตีชาชัก กุยช่ายเบตง โดยงาน “Local BCG Plus @ Yala” กำหนดจัดงาน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม2566 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สวท.ยะลา///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar