17 ตุลาคม "วันตำรวจ"

🧑‍✈️ 17 ตุลาคม "วันตำรวจ" พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อความผาสุข ของประชาชน


“วันตำรวจ” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม "กรมพลตระเวน" กับ "กรมตำรวจภูธร" เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า "กรมตำรวจ" จึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีวันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 ตุลาคม 2492
.
จากนั้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการ จากเดิม กรมตำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
.
กระทั้งในปี 2560 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ขณะนั้น ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้ถือเอาวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันตำรวจ” ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ได้ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์ เป็นต้นมา

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar