นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อำนวยพรพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม เนื่องในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1444

🌙⭐นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

อำนวยพรพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม เนื่องในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1444🤲🤲


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar