เยาวชนบ้านกาลอ. อ.รามัน จ.ยะลา ที่ได้รวมกลุ่มกัน จัดกิจกรรมละศีลอดขึ้นในหมู่บ้าน

✨✨"เราอยู่ร่วมกันในชุมชน เราสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้ เปลี่ยนจากเวลาที่ว่างเปล่า มาทำกิจกรรมดีๆ

ที่สร้างสรรค์ให้กับหมู่ชบ้านตำบลของเรา เพราะเยาวชนก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

เป็นอนาคตที่จะมาดูแลตอบแทนคนรุ่นหลังต่อไป"

นี่คือ คำบอกเล่าของเยาวชนบ้านกาลอ. อ.รามัน จ.ยะลา ที่ได้รวมกลุ่มกัน จัดกิจกรรมละศีลอดขึ้นในหมูาบ้านของตน ด้วยการชักชวน รวมกลุ่มของเยาวชนในหมู่บ้านมาร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีของเยาวชน ตลอดจนสืบสานประเพณีอันดีของชุมชนให้คงอยู่ เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมการละศีลอดส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมของผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุและมักจัดกันแต่ในมัสยิด จึงได้ร่วมกลุ่มกันมาจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยชักชวนเยาวชนมาช่วยกันคิด ช่วยทำ ตั้งแต่การจัดเตรียมตกแต่ง สถานที่ การเตรียมอาหารสำหรับละศีลอด ประดับตกแต่งมัสยิดอย่างสวยงาม โดยมีผู้ใหญ่ในชุมชนให้การสนับสนุน นี่ถือเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คิดดี ทำดี ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเกิดของตน..//

ติดตามเรื่องราวเยาวชนบ้านกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา จากคลิปด้านล่างนี้จ้า

#สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar