แม่ทัพภาคที่ 4 เผย พร้อมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรับนศ.ไทยจากซูดานส่งถึงภูมิลำเนา

⭕️แม่ทัพภาคที่ 4 เผย พร้อมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกรับนศ.ไทยจากซูดาน

ส่งถึงภูมิลำเนาสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เปิดเผยถึงการให้การช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความสงบภายในประเทศซูดาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางกลับมายังประเทศไทยว่า กองทัพบก โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีความพร้อม 100 % ในการเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไทยและประชาชนที่อพยพจากประเทศซูดาน โดยที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงการต่างประเทศ และ ศอ.บต. เพื่อวางแผนการช่วยเหลือ โดยในส่วนของกองทัพ ได้ทำแผนรองรับไว้พร้อมแล้ว ทั้งการจัดเตรียมกำลังพล เจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกทั้งที่กรุงเทพ และเมื่อเดินทางมาถึงยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดเตรียมสถานที่พักคอย อาหารการกินของนักศึกษา ตลอดจนยานพาหนะรับ-ส่ง ยังภูมิลำเนา

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนดำเนินการนั้น ในเบื้องต้น เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองโรคของกระทรวงสาธารณสุข และพักคอยอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นเวลาหนึ่งคืนก่อนจะเดินทางลงมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในระหว่างนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่คณะนักศึกษา และเมื่อผ่านการคัดกรองโรคจากกระทรวงสาธารณสุขก็จะเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศที่ได้จัดเตรียมไว้ มาลงยังสนามบินบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่นำคณะนักศึกษากระจายเดินทางไปส่งยังภูมิลำเนาของแต่ละคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คาดว่านักศึกษาจะเดินทางมาถึงสนามบินบ่อท่อง จ. ปัตตานี ประมาณวันที่ 28 เมษายน นี้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองโรคว่าสามารถให้เคลื่อนย้ายนักศึกษาเดินทางได้ในวันไหน

กองทัพบก โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนได้มั่นใจ และคลายกังวล กองทัพพร้อมสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะนำบุตรหลานทุกคนกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย.//

#สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar