กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายหารือแนวทางการ ดำเนินการ ต่อกรณี การทำประชามติ แยกตัวเป็นเอกราชของขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ เบื้องต้น เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยถึงความคืบหน้า ภายหลังได้ชี้แจงกรณีขบวนนักศึกษาแห่งชาติจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การกำหนดอนาคตตนเอง”(Self Determination) กับสันติภาพปาตานี รวมทั้งได้มีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อร่วมแสดงความเห็นผ่านสื่อโซเชียลในประเด็น”ให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายนั้น จนได้สร้างความวิตกกังวลและตื่นตระหนกของประชาชนในสังคมอย่างกว้างขวาง

โดยล่าสุด วันนี้ 9 มิ.ย.2566 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย ตลอดจนอัยการ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการดำเนินการต่อกรณีที่เกิดขึ้น โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเป็น 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้

1.การสร้างความเข้าใจ ซึ่งต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน หรือกลุ่มผู้เห็นต่างที่มีแนวคิดดังกล่าว ให้ล้มเลิกการกระทำ

2. ส่วนการดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน ข้อมูลพฤติกรรมรวมทั้งข้อมูลความเชื่อมโยงต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ส่วนจะนำไปสู่การฟ้องร้องใครบ้างนั้น ขอเวลาให้คณะทำงานได้ดำเนินการ โดยจะมีการประชุมหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้า คาดจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ การลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจึงไม่สามารถกระทำได้เพราะถือเป็นการละเมิดกฏหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนและเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ

#สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar