แม่ทัพภาคที่ 4 ห่วงเยาวชนชายแดนใต้ตกเป็นเครื่องมือ

แม่ทัพภาคที่ 4 ห่วงเยาวชนชายแดนใต้ตกเป็นเครื่องมือ ชักจูงให้หลงผิดจัดทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราช สั่งฝ่ายกฎหมายเร่งรวมรวบข้อมูลเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ต่อกรณีขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานเปิดตัวตีพิมพ์บัตรเพื่อลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชออกจากประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านว่า กิจกรรมดังกล่าว หมิ่นเหม่และเข้าข่ายต่อการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ เนื่องจากการลงประชามติเพื่อแยกเอกราชดังกล่าว เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตราที่ 1 ที่ระบุว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้” โดยกิจกรรมดังกล่าวพบว่า มีทั้งนักศึกษา นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางรายรวมอยู่ด้วย แต่ที่เป็นห่วงนั่นคือ กลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชน ที่อาจถูกชักจูง ยุยง ส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมในทางที่ผิด จากบางกลุ่มที่หวังใช้เยาวชนและสถาบันการศึกษาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใดก็ตาม

ทั้งนี้ การดำเนินการตามกฎหมาย กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน หากตรวจพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงหรือให้การสนับสนุน ก็ไม่สามารถที่จะละเว้นการปฏิบัติได้ ขณะนี้ ได้ให้ฝ่ายกฎหมายและส่วนที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล เพื่อส่งให้ สมช.ประกอบการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องดำนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลพฤติกรรมความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลต่างๆ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในพื้นที่ โดยขณะนี้คณะทำงานกำลังหารือและกำหนดแนวทาง คาดว่าอีกไม่นาน คงจะได้ข้อสรุปและสามารถนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้กระทำผิดได้

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ นั่นคือ การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเห็นต่างในด้านนี้ให้ยกเลิกการกระทำดังกล่าว เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้และผิดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

#สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar