สถานการณ์โควิดจังหวัดยะลา วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2564)

สถานการณ์โควิดจังหวัดยะลา วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2564)

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความพูดว่า "O สถานคารณ์ c VID-19 จังหวัดยะลา 1 พ.ย. 64 เวลา 11.30 น. 14,726 +93 8 5,715 รามัน +44 ยะหา 4,847 กรงปนง +29 2,383 1,057 กาบัง 6,446 บันนังสตา +46 2,251 ธารโต +14 เบดง 3,894 +59 สถานการณ์รายอำเกอ ผู้ปวย26ราย ผู้บ้วย16-25ราย ผ้น้วย6 ผู้บ้วย6-15ราย ผู้ป้วย5ราย รายใหม่วันนี่้ ผู้ป่วย รายใหม่ 290 ราย สะสม 41,319 ราย เสียชีวิต รายใหม่ การรักษา รักษุาหาย 578 ราย วันนี้ กำลัง รักษา 6,291 ราย รักษา หายแล้ว 6,216 ราย 2 สะสม กำลังรักษา ในระบบ HI/CI ราย 269 ราย ตางๆ"

วันนี้ยะลาพบผู้ป่วยรายใหม่ 290 ราย

จากพื้นที่ อำเภอเมือง 93 ราย

อำเภอรามัน 44 ราย

อำเภอยะหา 29 ราย

อำเภอกาบัง - ราย

อำเภอกรงปีนัง 5 ราย

อำเภอบันนังสตา 46 ราย

อำเภอธารโต 14 ราย

อำเภอเบตง 59 ราย

รวมผู้ป่วยสะสม 41,319 ราย

เสียชีวิต เพิ่ม 2 ราย(พื้นที่อ.เมือง) เสียชีวิตสะสม 269 ราย

รักษาหายวันนี้ 578 ราย รักษาหายแล้วสะสม 36,216 ราย

รักษาอยู่ใน รพ. 6,291 ราย


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก