ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 33 รายการ

ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565

ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 33 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีขายเหมารวมทุกรายการและประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.          ณ หน่วยงานที่ตั้ง ผู้ประมูลสิ่งของได้ต้องชำระเงินในวันประมูลและขนสิ่งของออกจากพื้นที่หน่วยงานทันที ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทุกรายการ ผู้ประมูลได้ต้องชำระเองจะเรียกร้องสิทธิอื่นใดจากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้นผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เลขที่ 16 ถนนสุขยางค์ ตำยลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หมายเลขโทรศัพท์ 073-203584 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ขายทอดตลาด งปม 2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar