Disclaimer

 การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)


      กรมประชาสัมพันธ์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากรมประชาสัมพันธ์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่ากรมประชาสัมพันธ์ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้นคะแนนโหวต :
รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผย เหตุระเบิดร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมันในพื้นที่ 3 จชต.หวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมเร่งติดตามสรุปประเด็นการก่อเหตุ ยะลา จนท.รุดตรวจเหตุป่วนลอบเผาร้านสะดวกซื้อเสียหายที่ยะลา 4 จุด จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์กระจายพร้อมกัน 17 จุด ในพื้นที่ 3 จชต. เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 7 ราย ร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส คลังจังหวัดยะลา แจ้งช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก