สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไทยต้องเป็นไทย ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการส่งมอบกำลังกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

โดย มี พลตรี ธานินทร์ ชัยวีรกุล ที่ปรึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เป็นประธานฯ มี ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะทำงานจากส่วนราชการระดับจังหวัดยะลา ,จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ     เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ และแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ      ที่ผ่านมา โดย พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงถึงความพร้อมต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อส. ของส่วนบังคับบัญชา และส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความก้าวหน้าในการส่งมอบกำลังกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมการปกครอง เพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด

ทั้งนี้ พลตรี ธานินทร์ ชัยวีรกุล ที่ปรึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ได้มอบแนวทาง การวิเคราะห์ปัจจัย วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การดูแลกำลังพลของหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลตามกรอบนโยบายและแนวทางให้หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลเข้าตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตามนโยบาย เพื่อรับฟัง และร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านการปรับลดอัตรากำลัง ให้จัดทำแผนการปรับลดอัตรากำลังเพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้หน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ร่วมหารือด้วย

ส่วนการประเมินชุดคุ้มครองตำลบลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ชุดคุ้มครองตำบล เพื่อให้ชุดคุ้มครองตำบลสามารถดูแลชุมชนได้ลำพังอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นย้ำว่าหากทุกคนสามารถทำได้ตามเกณฑ์การประเมิน ชุดคุ้มครองตำบลจะมีคุณภาพมากขึ้น

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผย เหตุระเบิดร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมันในพื้นที่ 3 จชต.หวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมเร่งติดตามสรุปประเด็นการก่อเหตุ ยะลา จนท.รุดตรวจเหตุป่วนลอบเผาร้านสะดวกซื้อเสียหายที่ยะลา 4 จุด จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์กระจายพร้อมกัน 17 จุด ในพื้นที่ 3 จชต. เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 7 ราย ร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส คลังจังหวัดยะลา แจ้งช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก