กกต.จ.ยะลา เปิดเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.ยะลา ทยอยใช้สิทธิ์ต่อเนื่อง

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

วันนี้(15 มีค.66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.ยะลา บรรยากาศการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาดำเนินการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา กศน.จ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีร้อยตำรวจเอก สมนึก กุลมณี ผอ.กกต.ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกต.ยะลา คอยอำนวยความสะดวก

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

สำหรับบัญชีรายชื่อบุคคลที่สมัครรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 22 (4) (ก) แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มีผู้สมัครรับเลือก จำนวน 23 ราย และบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการข้าราชการตำรวจตามมาตรา 22 (1) (2) และ (3) เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 22 (4) (ข) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มีจำนวน 6 ราย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ได้จัดให้มีการเลือกกรรมการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดยมีผู้มีสิทธิเลือกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ ระดับรองผู้กำกับขึ้นไป ในสังกัดตำรวจภูธร จ.ยะลา รวมทั้งสิ้น 176 คน ทยอยเดินทาง มาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง และจะเปิดให้มีการลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น.//


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar