กกต.ยะลา อบรม จนท.ใช้ระบบ ECT Report รายงานผลการเลือกตั้ง 14 พค.นี้

10 พค.2566 - ที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ยะลา ได้จัดอบรมการใช้งานระบบรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบ Excel และ Web Browser (ECT Report) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 แก่เจ้าหน้าที่รายงานผลประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 3 เขตของจังหวัดยะลาจำนวน 70 คน โดยมีนางสาวมารีเย๊าะ ยีปาโล๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สนง.กกต.ยะลา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงาน

นางสาวมารีเย๊าะ ยีปาโล๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สนง.กกต.ยะลา กล่าวว่า วันนี้เป็นการซักซ้อมการเชื่อมต่อระบบผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อนำเสนอรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ​ โดยกระบวนการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.​ อย่างไม่เป็นทางการจะเริ่มต้น หลังจากปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนน เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะถ่ายรูปแบบรายงานผลการเลือกตั้งนับคะแนนส.ส.จากนั้นส่งมายังศูนย์รวมคะแนนอำเภอ เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ประธานกรรมการประจำหน่วยก็จะนำแบบส.ส.5/18 ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง และเมื่อศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอตรวจสอบเสร็จสิ้นก็จะส่งมายังระบบรายงานผลกลาง จากนั้น เข้าสู่ระบบของ ECT Report เพื่อนำคะแนนออกมาเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ ในวันที่14 พ.ค.นี้ สื่อมวลชนสามารถเข้ารับข้อมูลการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบรวดเร็วและทันเวลา สำหรับหน่วยเลือกตั้งของ จ.ยะลา มีจำนวน 3 เขต โดยเขต1 มีจำนวน 186 หน่วย เขต 2 จำนวน 191 หน่วย และเขต 3 มีจำนวน 216 หน่วย รวม 593 หน่วย...///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar