ยะลา เปิด QR-code #ชาวยะลาจองวัคซีนโควิด-19 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจองวัคซีน

ยะลา เปิด QR-code #ชาวยะลาจองวัคซีนโควิด-19 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจองวัคซีน

        นพ.สงกรานต์. ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุข จ.ยะลา เปิดเผยว่า ในช่วงที่วิกฤติโควิด19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทยและจังหวัดยะลาอยู่ในขณะนี้ โดยข้อมูลล่าสุดยะลามีผู้ติดเชื้อ 150 ราย เสียชีวิต 3 ราย

       ดังนั้นตนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนขาวยะลาทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกัน ลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ต่อต้านกับไวรัสโควิด 19 และเมื่อวัคซีนมาถึงก็จะได้รับการฉีดวัคซีนกันทุกคน โดยขณะนี้ได้เปิดจองในกลุ่มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ซึ่งสามารถลงทะเบียนจองได้แล้วถึง 31 พ.ค 64 ตาม 4 ช่องทางที่สะดวก ประกอบด้วย รพ. ที่ท่านมีประวัติการรักษา อสม./รพ.สต. ใกล้บ้าน ไลน์ หมอพร้อม และQR-code ชาวยะลาจองวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อตนเองครอบครัวและคนที่เรารักตลอดจนเพื่อจังหวัดยะลาของเรา


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar