กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงกรณีขบวนนักศึกษาแห่งชาติจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การกำหนดอนาคตตนเอง”

ตามที่ได้มีการจัดงานเปิดตัว ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ ( Pelajar Kebangsaan ) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2566ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี โดยภายในงานได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี” รวมทั้งได้มีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อร่วมแสดงความเห็นผ่านสื่อโซเชียลในประเด็น”ให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย “ซึ่งได้สร้างความวิตกกังวลและตื่นตระหนกของประชาชนในสังคมอย่างกว้างขวาง

จากกรณีดังกล่าวกอ.รมน.ภาค 4 สน.ได้เข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านแล้วพบว่าขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ(pelajar Bangsa )เป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องสิทธิในการกำหนดใจตนเอง(right to self determination)ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเมื่อ31พ.ค.2566 โดยมีนายนายอิรฟาน อุมาเป็นประธานขบวนการนักศึกษาแห่งชาติคนปัจจุบัน สำหรับการจัดกิจกรรมเมื่อ7มิ.ย.2566พบว่าเป็นการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติโดยมีนักการเมือง, สมาชิกพรรคการเมือง,นักวิชาการรวมทั้งเครือข่ายนักศึกษาเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมจำนวนหนึ่ง โดยจากการตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมพบว่ามีหลายประเด็นที่ล่อแหลมหมิ่นเหม่และอาจเข้าข่ายต่อการละเมิดหลักกฏหมาย

โดยขอยืนยันว่าภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ แต่การแสดงออกดังกล่าวจะต้องไม่ไปละเมิดต่อหลักกฏหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ระบุไว้ว่า”ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้”ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็นการละเมิดกฏหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนและเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ

โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ตามความเหมาะสมต่อไป

ขอรับรองว่าเป็นข่าวสารทางราชการ

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์

รองแม่ทัพภาคที่ 4 / โฆษก กอ.รมน.ภาค 4


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar