พล.อ.ประวิตร ติดตาม ฟื้นฟู "คลองแสนแสบ" มุ่งอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม/คุณภาพน้ำ รณรงค์ "หันหน้าเข้าคลอง" สั่งเร่งรัดโครงการฯ ยกระดับคุณภาพชีวิต ขอบคุณชุมชนคนริมคลอง ร่วมมือ/ร่วมใ

        เมื่อ 10 มิ.ย.64  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู คลองแสนแสบ ครั้งที่ 3/2564  ณ  ห้องประชุม 301  ตึกบัญชาการ  1  ทำเนียบรัฐบาล

        ที่ประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้า แผนปฏิบัติการ พัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม คลองแสนแสบ ซึ่งผ่านความเห็นชอบแล้ว จำนวน 84 โครงการ โดย กทม.จะได้นำเสนอ ครม.ภายใน มิ.ย.64 ต่อไป และรับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ของ กทม.เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ในการสื่อสาร และเห็นความสำคัญ ที่จะร่วมพัฒนาไปด้วยกัน  รวมถึงรับทราบแผนเตรียมการรองรับน้ำฤดูฝนในพื้นที่คลองแสนแสบโดยกรมชลประทาน มีการวางแผนร่วมกับ กทม.ในการแก้ไขคุณภาพน้ำ และบริหารจัดการน้ำหลาก โดยมีแผนเผชิญเหตุ และแนวทางการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่กทม. ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอยู่บริเวณ เขตหนองจอก  สำหรับ กทม.มีแผนปรับลดระดับน้ำในคลองแสนแสบ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำฝน หากเกิดมวลน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันน้ำท่วม  จากนั้นที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กทม.,กรมธนารักษ์,กรมควบคุมมลพิษ,กรมโรงงานอุตสาหกรรม,กรมเจ้าท่า,กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เร่งรัดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

        พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน จะต้องสร้างการรับรู้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนริมคลอง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรง ให้มีความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ร่วมกัน  มีความภาคภูมิใจ ที่จะได้ร่วมพัฒนาเชิงอนุรักษ์คลองแสนแสบให้มีความสวยงามและใช้ประโยชน์ เพื่อการสัญจรได้อย่างปลอดภัย ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag