ตัวอย่าง แบบฟอร์ม เอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ "จังหวัดชายแดนที่ล๊อคดาว" 

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม เอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ "จังหวัดชายแดนที่ล๊อคดาว"  ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

โดยเอกสารฉบับบนี้ จะต้องแสดงพร้อมกับบัตรประชาชนเมื่อผ่านด่าน


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
หนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก