กิจการยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ขอเชิญชวนออกแบบประกวดLogo ยุวกาชาดชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 75,000บาท

ในวาระที่กิจการยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565

📣ขอเชิญชวน สมาชิกยุวกาชาด

อาสายุวกาชาด นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

------------------------------------

📣ร่วมประกวดออกแบบ

ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวม 75,000 บาท

----------------------------------

🔍สามารถอ่านเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/.../1RB1-oHhZAd8RCT5bhE98pfU...

📥ส่งใบสมัครและผลงาน

ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทร 02 628 6405 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก