ผู้ว่าฯยะลา ขอชาวมุสลิมปฏิบัติตัววันตรุษอีดิ้ลอัดฮาตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

        นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะล กล่าวคำอวยพรเนื่องในวันฮารีรายออิดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ถึงชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลาว่า วันฮารีรายออิดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 นี้ ตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นับเป็นวันสำคัญยิ่งที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลก จะได้ประกอบศาสนกิจ ตามหลักศาสนาอิสลามกำหนด ขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 ทั่วโลก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักจุฬาราชมนตรีและจังหวัดยะลาอย่างเคร่งครัด ในการงดละหมาดรายออิดิ้ลอัฎฮา ที่มัสยิดและทุกสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ และให้สัปบุรุษในชุมชนละหมาดที่บ้านเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้นงดการเยี่ยมญาติและการเยี่ยม กุโบว์ (สุสาน) และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเกินกว่า 5 คน

        "เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติ การกักตัวภายในบ้าน ยามเกิดโรคระบาดจะได้รับผลบุญตามคำสอน ท่านนบี พร้อมกันนี้ ขอให้ปฏิบัติการการเชือดเนื้อพลีทาน (ทำกรุบาน) แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อแจกจ่ายและ จุนเจือ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีฐานะยากจนและญาติพี่น้องในตำบล หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน อันจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาได้ ในระดับหนึ่ง ถือเป็นภารกิจที่สูงส่งและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง"

#ข่าวสวทยะลา

#เพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก