ขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านเนื่องในโอกาสวันสำคัญ วันอิฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช (ฮ.ศ.) 1442

        ขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน ในการประกอบศาสนกิจและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสำคัญ วันอิฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช (ฮ.ศ.) 1442 ที่มุสลิมทุกคนจะได้ขออภัยต่อกัน มอบความสุขซึ่งกันและกัน การเชือดสัตว์พลีทานหรือทำกุรบ่าน

        แต่เนื่องจากวาระการเฉลิมฉลองในปีนี้ ยังอยู่ในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี อย่างเคร่งครัด

        ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า จงประทานพรอันประเสริฐให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน มีสุขภาพจิตอันผ่องใส สุขภาพกายที่แข็งแรง มีจิตวิญญาณอันมั่นคง ตั้งมั่นอยู่ในความศรัทธาแห่งศาสนาอิสลาม และร่วมกันนำความสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก