ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

?ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ๑๖ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

***ขอให้ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก