ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

?ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ๑๖ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

***ขอให้ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สวนศรีเมือง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จ.ยะลา เยาวชน The Monday Project จาก สถาบันสอนเต้น MD Dance Studio เข้าพบ ผวจ.ยะลา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ที่จังหวัดภูเก็ตปลายเดือนนี้ ผบช.ตร.ภาค 9 เผยคืบหน้า คดี “เสี่ยโจ้” คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้อย่างแน่นอน พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วม 3 ฝ่าย สร้างการรับรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา กำหนดเป็นทิศทางแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก