ศบค.ยะลา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด พบการติดเชื้อยังสูงขึ้นต่อเนื่อง

              วันนี้ (23 ก.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา โดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / ในฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ห้องประชุมราชพฤษ์ อาคารสีฟ้า 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

                ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม  2564 พบผู้ติดเชื้อ 101 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,667 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เสียชีวิตสะสม 47ราย แนวโน้วการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้เสนอแนะ การเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่จาก ผู้สัมผัสเสี่ยง จากการร่วมบ้าน ร่วมที่ทำงาน การทำกิจกรมศาสนาและงานเลี้ยงร่วมกัน 

            โดยยังคงมีมาตรการอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจนครบ 14 วัน (HQ) เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง การเฝ้าระวังการเกิดการติดเชื้อในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการรับ-ซื้อผลไม้ในจังหวัดยะลา การเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากมาตราการ ศบค.ส่วนกลาง และการเฝ้าระวังผู้ป่วยเสียชีวิต จากกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และมีปัญหาภาวะสุขภาพ (อ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และปอดอุดกั้นเรื้อรัง)

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก