ศอ.บต. เตรียมหนุน ศบค.ส่วนหน้า หลัง ผอ.ศูนย์ฯ มีข้อสั่งการให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ จชต. ให้คลี่คลายโดยเร็ว

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน ของ ศบค.ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. เข้าร่วม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

          ทั้งนี้ จากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา พลเอก ณัฐพล นาคพาณิช ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีข้อสั่งการให้ ศอ.บต. ดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบว่าปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมถึงการหาแนวทางการสนับสนุนมาตรการเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการคลายล็อค เมื่อสถานเริ่มคลี่คลายตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางการสื่อสารของ ศอ.บต. ทุกช่องทาง พร้อมเร่งปูพรมและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันฉีดวัคซีน เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการนั้น ศอ.บต. จะมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ ศบค.ส่วนหน้า ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยจะสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ และมาตรการการป้องกันการควบคุมพื้นที่ มาตรการรักษา มาตรการเยียวยา และการเตรียมความพร้อมสู่การผ่อนคลายจังหวัด อีกทั้ง จะมีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สวนศรีเมือง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จ.ยะลา เยาวชน The Monday Project จาก สถาบันสอนเต้น MD Dance Studio เข้าพบ ผวจ.ยะลา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ที่จังหวัดภูเก็ตปลายเดือนนี้ ผบช.ตร.ภาค 9 เผยคืบหน้า คดี “เสี่ยโจ้” คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้อย่างแน่นอน พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วม 3 ฝ่าย สร้างการรับรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา กำหนดเป็นทิศทางแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก