รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบบ้านหลังที่ 26 ตามโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดยะลา

          วันนี้ (24 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่บ้านเลขที่ 47/12 หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ "หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน" ให้แก่ นางสาว ยาวารี เล๊าะหมิ อายุ 37 ปี ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ประกอบอาชีพรับจ้างเก็บยางพารา มีรายได้วันละ 50 บาทโดยมี พันเอก สมคิด บุญโชติ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา , จิตอาสา 904 ยะลา , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น , กลุ่มมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

          ในการนี้ พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายภาคส่วนให้แก่เจ้าของบ้าน สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่นางสาว ยาวารี เล๊าะหมิ และสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมาก

          สำหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังที่ 26 ในโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน ที่ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เพื่อให้การช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จัหวัดยะลา โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือ ต้องผ่านการเห็นชอบจากการประชุมสภาประชาธิปไตยประจำตำบล ว่าเป็นผู้ด้อนโอกาส มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ เป็นที่รักของคนในชุมชน โดยบ้านหลังดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ชุดช่าง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากพลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , สมาชิก พสบ.จชต. รุ่นที่ 11 , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มมวลชน ร่วมกันบริจาค นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้าง จนทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ความสำเร็จในการสร้างบ้านหลังนี้ให้แก่นางสาว ยาวารี เล๊าะหมิ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการต่าง ๆ และพี่น้องประชาชน แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้กล่าวกับนางสาว ยาวารี และสมาชิกในครอบครัวว่า "เมื่อสังคมช่วยเหลือเราแล้ว เราต้องเป็นคนดีของสังคม ต้องช่วยเหลือสังคม ให้ใช้ความอดทนในการมุมานะประกอบอาชีพสุจริต และได้ฝากถึงลูกๆของนางสาว ยาวารี ว่าให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้หลุดพ้นจากวงโคจรของความลำบากยากจนนี้ไปให้ได้ ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะเรารู้ว่า คำว่าไม่มีนั้น มันเป็นอย่างไร"

          สำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ห้วงต่อไปนั้น พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะเดินหน้าต่อในโครงการ "ให้บ้าน ให้ความสุข" เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้างบ้านหลังที่หนึ่งในพื้นที่ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

          ด้านนาวสาว นัสรี ดะมอ อายุ 18 ปี บุตรสาวของนางสาว ยาวารี เล๊าะหมิ ได้กล่าวขอบคุณรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเอง จากเดิมที่ต้องอาศัยอยู่อย่างยากลำบากในโรงเลื่อย เมื่อได้รับการช่วยเหลือในวันนี้ ทุกคนจะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้น และขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงาน และเป็นคนดีเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สวนศรีเมือง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จ.ยะลา เยาวชน The Monday Project จาก สถาบันสอนเต้น MD Dance Studio เข้าพบ ผวจ.ยะลา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ที่จังหวัดภูเก็ตปลายเดือนนี้ ผบช.ตร.ภาค 9 เผยคืบหน้า คดี “เสี่ยโจ้” คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้อย่างแน่นอน พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วม 3 ฝ่าย สร้างการรับรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา กำหนดเป็นทิศทางแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก