วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ครบรอบปีที่ 37

            วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางเป็นประธาน พิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ครบรอบปีที่ 37 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา รำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของหน่วย อุทิศบุญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในภาคสนาม และที่ตั้งปกติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป โดยมี พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 , พันเอก นพพร สิงห์ศักดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่152 ,พันโท พัศวีร์ โปชะดา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 , พันโท คณิน พรมมาวัน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ,สมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 และกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด 

            ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  ได้พบปะ สมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ได้มอบความห่วงใย สอบถามความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เน้นย้ำเรื่องความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งแนะนำการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน การประกอบอาชีพเสริม การสร้างผลิตภัณฑ์ การนำผลผลิตในท้องที่มาต่อยอด สร้างนวัตกรรม เนื่องด้วยที่ตั้งกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 เป็นพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีหลายชนิด จึงสามารถ นำมาพัฒนาต่อยอด ก่อให้เกิดเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อีกช่องทางหนึ่ง 

            สำหรับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 มีที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นหน่วยมีความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจตอบสนองนโยบายของกองทัพบก เชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้นำในการพัฒนาที่ประชาชนในพื้นที่ต่างให้การยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ในภารกิจต่าง ๆ รวมถึงในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างปกติสุข โดย ปัจจุบันมี พันโท คณิน พรมมาวัน เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สวนศรีเมือง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จ.ยะลา เยาวชน The Monday Project จาก สถาบันสอนเต้น MD Dance Studio เข้าพบ ผวจ.ยะลา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ที่จังหวัดภูเก็ตปลายเดือนนี้ ผบช.ตร.ภาค 9 เผยคืบหน้า คดี “เสี่ยโจ้” คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้อย่างแน่นอน พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วม 3 ฝ่าย สร้างการรับรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา กำหนดเป็นทิศทางแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก