กรมสุขภาพจิต ใช้หลัก 3As โน้มน้าวใจประชาชนให้เชื่อมั่นเข้ารับวัคซีนโควิด-19

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ไคยูฟ่า COVID 19 Coronavirus accine Vaccine กรมสุขภาพจิต ใช้หลัก 3As โน้มน้าวใจประชาชนให้เชื่อมั่น เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย. 64 THAIGOV.GO.TH f ไทยคู่ฟ้า"

กรมสุขภาพจิต ห่วงประชาชนที่ลังเลฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือที่เรียกว่า Vaccine Hesitancy ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า เป็น 1 ใน 10 ภัยคุกคามระดับโลกทางสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ,ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากติดเชื้อเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิต

.สำหรับแนวทางการจัดการเพื่อให้ประชาชนยอมรับวัคซีนในกลุ่มที่มีความลังเล ต้องใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจโดยใช้หลัก 3As : Ask Affirm Advice

.1.ถามเป็น ใช้คำถามปลายเปิดว่ารู้สึกกังวลหรือเป็นห่วงเรื่องอะไร

2.ชมเป็น นำคำตอบมาชื่นชม เช่น การเป็นห่วงสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ดี

3.แนะเป็น ให้คำแนะนำตรงกับสิ่งที่เป็นห่วง เช่น กลัวอาการข้างเคียงรุนแรง แนะนำว่า มีการดูแลหลังฉีดวัคซีน และผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่พบอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อความลังเลใจลดลงแล้ว ควรรีบให้วัคซีนโดยเร็วที่สุด

.ส่วนกลุ่มที่มีการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ให้พยายามสอบถามและรับฟังข้อมูล จากนั้นอาจส่งบุคลากรด้านสุขภาพจิตเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก