เลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.ยะลา ก่อนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19

        วันนี้ (17 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนธรรมวิทยา มูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยา มูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนธรรมวิทยา มูลนิธิ พร้อมประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนและการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ on site โดยครั้งนี้มีพลโท โภชน์ นวลบุญ หัวหน้าสำนักงาน ศบค.ส่วนหน้า นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอับดุลรอห์มาน ตูปะ ผู้จัดการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 จ.ยะลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พร้อมร่วมประชุม

        ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวหลังจากประชุมหารือและการพบปะเสร็จสิ้นแล้วว่า การลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยา มูลนิธิ ในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมให้ขวัญ กำลังใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ เพราะการเปิดภาคเรียนนั้นทาง ศบค. ส่วนหน้าร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้กำหนดการเปิดสถานศึกษา เมื่อมองในภาพรวมแล้ว ถ้าจะมีการเปิดโรงเรียนทุกอย่างจะต้องมีความพร้อม 100% ไม่ว่าจะเป็นครู บุคลากร และนักเรียน จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน อาทิ การได้รับวัคซีนให้ครบตามจำนวน หรือผลการตรวจเชื้อจากเครื่องตรวจ ATKเป็นต้น ในส่วนโรงเรียนธรรมวิทยา มูลนิธิ นั้นถือเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดจังหวัด ประเทศ รวมถึงต่างประเทศ จึงได้มาร่วมติดตามให้กำลังใจ รวมถึงมารับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ ON Site โดยภาครวมแล้วโรงเรียนแห่งนี้ มีบุคลากรจำนวนกว่า 500 คน มีความพร้อมเกือบ 100 % โดยได้รับความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ มาร่วมรับฟังปัญหา อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน โดยในส่วนของการเปิดภาคเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีการวางแผนจะเปิดในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งวันนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และทางศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาส่วนหน้า ร่วมประชุมหารือพร้อมกัน คิดว่าหลังจากนี้ไปประมาณ 2 อาทิตย์ แนวโน้มที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน ให้ได้รับวัคซีนครบ 85-100 % อาจจะมีบางโรงเรียนที่ยังไม่ครบ แต่อย่างน้อยทุกโรงเรียนก็พยายามจะทำทุกวิธีทาง เพื่อให้โรงเรียนของตนเองสามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติต่อไป 

        จากนั้น เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย และชุดตรวจ ATK ให้แก่โรงเรียนธรรมวิทยา มูลนิธิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดครองเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ และนักเรียนภายในโรงเรียนอีกด้วย ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะบริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และเดินทางต่อไปยังโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเช่นเดียวกัน

 

#สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก