วัฒนธรรมยะลา ขอประชาชนที่จะลอยกระทง ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"

        นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในประเพณีอยกระทง ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" โดยแนวทางและมาตรการดังกล่าว เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด 

        ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยโคมลอยหรือยิงบั้งไฟ ในพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางการบินของเครื่องบิน งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด รวมถึงการยิงปืนขึ้นฟ้า โดยไม่มีเหตุอันควร ร่วมรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของโป๊ะและท่าเรือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากที่สุด

        นอกจากนี้ จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ลอยกระทง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะลอยกระทง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่เหลวและน้ำสะอาด ทั้งก่อนและหลังลอยกระทงและควบคุมพื้นที่ลอยกระทงไม่ให้ประชาชนจับกลุ่ม แออัดจนเกินไป ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น ในการลอยกระทง ใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในการประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาและป้องกันการเกิดมลพิษต่อสายน้ำและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ครอบครัว กลุ่มประชาชน หน่วยงาน ใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง " 1 ครอบครัว 1 กระทง"หรือ "1 หน่วยงาน 1 กระทง" เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง" ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยผ้าถิ่นไปลอยกระทงดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ ตามแบบฉบับของวัฒนธรรมไทยสืบไป"

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก