งานประชาสัมพันธ์ มรภ.ยะลา อบรมสร้าง Infographic ได้ภายใน 1 วัน (แบบออนไลน์) หวังเพิ่มศักยภาพบุคลากรผลิตสื่ออย่างมืออาชีพและทันสมัย

วันนี้ (20 พ.ค. 65) เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ เรื่องอบรมสร้าง Infographic ได้ภายใน 1 วัน (แบบออนไลน์) โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator จัดโดย งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และบุคลากรจากงานประชาสัมพันธ์ฯ และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุคลากรทั้ง 4 คณะ สถาบัน สำนักงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม

นางสาวโนรี แสงรายา นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะเจ้าของโครงการ กล่าวว่า ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้าน Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้เข้าอบรมมีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพอินโฟกราฟิกที่โดนใจ และสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก