ผู้ปกครอง คุณครู เด็กๆ และเยาวชน จชต. กว่า 2,700 คน ร่วมงาน “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” ตลอด 3 วัน คึกคัก ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งมอบธงเกียรติยศเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับ อบจ.ปัตตานี เพื่อดำเนินการในปีถัดไป

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2565) ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิดงานกิจกรรม “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย ชายแดนใต้” ภูมิภาษา วิถีพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดประกวดร้องเพลงชาติไทย และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้ง 34 เครือข่ายที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานมีการส่งมอบธงเกียรติยศการจัดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ” ส่งต่อภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินการในปีถัดไปอีกด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในสามวันที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จและจับต้องได้ที่สุดงานหนึ่ง วันนี้เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยพาเด็กไปในโลกของหนังสือ หนังสือเป็นเครื่องมือเปิดทางทำให้เด็กแสวงหาความรูในโลกใบนี้ หนังสือเป็นตัวทำให้เกิดความคิดและจินตนาการ เกิดการพัฒนาสมอง รวมทั้งสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว เห็นลูกได้นั่งตักคุณพ่อคุณแม่ หนังสือได้สอดแทรกภาษาไทยและภาษาอื่นๆ เด็กจะไม่รู้สึกเบื่อ รวมทั้งหนังสืออ่านเล่น และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆจากการใช้วัสดุรอบๆตัวมาประดิษฐ์ให้เด็กเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ กิจกรรมครั้งนี้เราได้เห็นภาพเหล่านี้ทั้งหมด ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญสำหรับภาคใต้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการอ่านของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้ง 3 วัน บรรดาผู้ปกครอง คุณครู ต่างนำเด็กๆ และเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาร่วมงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้" กันอย่างคึกคัก กว่า 2,700 คน พร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนมาร่วมจัดแสดงกว่า 45 บูธ ตลอด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นกิจกรรมจากเครือข่ายพลังอ่านชายแดนภาคใต้ (สสส.) จำนวน 33 บูท ประกอบด้วย นิทรรศการอ่านเพื่อชีวิต มหัศจรรย์นิทานนานาชาติ มินิมหัศจรรย์ห้องสมุดของเล่นอ่านยกกำลังสุข ฟ้าใสสร้างพลเมืองเด็กด้วยการอ่าน อ่านปลูกรัก ชั้นที่ 2 เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 บูท ประกอบด้วย มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ภาษาไทยควบคู่ภาษาถิ่น ภาคีเครือข่ายศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคีเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และกิจกรรมการละเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ชั้นที่ 3 และ 4 เป็นเวทีการเรียนรู้เอกลักษณ์ของชาติ ประกวดมารยาทไทย

โดยทุกกิจกรรมมีการสอดแทรกกระบวนเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย สร้างภูมิภาษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการใช้ภาษา การสื่อสารเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงให้เด็กปฐมวัย ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก