ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ยะลา เปิดงาน Kick Off พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม

วันนี้ (22 พ.ค.65) ที่ห้องประชุมเซ่อรา ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "Kick Off พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม" ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชน โดยดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โดยการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีศักยภาพด้านการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของฝากของที่ระลึก โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด Kick Off 2 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชลบุรี และ จ.ยะลา ผ่านระบบ Zoom มายังห้องประชุม

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่ทราบกันดีว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤติทั่วโลก และถึงแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง แต่ผู้ประกอบการและประชาชนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และรายได้ มีการปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal โดยมุ่งเน้นภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างครบวงจรรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมทั้งจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคราชการ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นการส่งเสริมประชาชนให้มีรายได้จึงเป็นแนวทางสำคัญที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากการพัฒนาอาชีพให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งผ่านเครื่องมือกลไกต่าง ๆ ที่ดีพร้อมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและฟื้นตัวกลับมาโดยเร็ว

ทั้งนี้ การจัดงาน "Kick Off พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม" ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการพัฒนาคนชุมชน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 มิติของการปั้นชุมชนดีพร้อม โดยแนะแนวทางการสร้างรายได้ สร้างอาชีพและกระตุ้นให้วิสาหกิจชุมชน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นอีกโครงการหนึ่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ที่ได้ร่วมมือเสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ภาครัฐ ได้ส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ และร่วมแรง ร่วมใจกันจัดงาน "Kick Off พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม" ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาที่จัดขึ้นในวันนี้ จะช่วยต่อยอดความสำเร็จ จากโครงการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในเรื่อง "การทำตลาดออนไลน์ให้ยั่งยืน" รวมถึงเพิ่มทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ "เสกสรรปั้นแต่ง Shopping Bag กระเป๋าผ้าในแบบของคุณ" ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้เสริม สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว ตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไป

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก