“6 วิธี เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก”

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "การเตรียมตัวเมื่อ ฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูง เตรียมพร้อม ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเหตุ แจ้ง อุทกภัย 24 ชม. ได้ที่นี่ สังเกตระดับน้ำ ติดตามประกาศ แจ้งเตือนต่างๆ เตรียมยกของ ชั้นที่สูง สายด่วนนิรภัย 1784 ไลน์ หากมีการแจ้ง อพยพให้รีบ อพยพทันที เมื่อน้ำท่วม เตรียมอพยพ สัตว์เลี้ยงไปไว้ ในที่สูง 1784DDPM ปก รีบแจ้ง องc์กรปกครอง ส่วนท้องถื่น หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ แจ้ง 1784 หรือ ไลน์ @1784ddpm ระมัดระวังการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ดูแลบุตรหลาน ไม่ให้ไปเล่นน้ำ ในพื้นที่น้ำท่วม น้ำไหลหลาก เลี่ยงการขับรถ ไปในพo้นที่หรือ เส้นทางที่น้ำท่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กรมป้องnันและบรรเทารณภัยM @DDPMNews 0 www.disaster.go.th"

“6 วิธี เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก”

1. ติดตามข่าว และสถานการณ์น้ำท่วมจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งสัญญาณเตือนความผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน อย่างสม่ำเสมอ

2. จัดเตรียมน้ำสะอาด อาหารกระป๋องหรืออาหารแห้ง ยาที่จำเป็นต่างๆ เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ยาหยอดตา ยาใส่แผล ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาประจำตัวของผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต่างๆ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิต เช่น อุปกรณ์การสื่อสารพร้อมแบตเตอรี่สำรอง อุปกรณ์ชูชีพ เช่น ห่วงยาง ไฟฉายหรือเทียนไข ไม้ขีดไฟ ถุงใส่ขยะหรือถุงพลาสติกให้เพียงพอ ให้สามารถยังชีพได้อย่างน้อย 3 ถึง 5 วัน

3. ศึกษาแผนปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของหมู่บ้าน หรือในชุมชน เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยต่างๆ การติดต่อสื่อสาร เส้นทางอพยพและสถานที่ตั้งที่พักฉุกเฉิน หรือศูนย์อพยพในพื้นที่

4. จัดเตรียมช่องทาง หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงานกู้ภัยในท้องถิ่น ชุมชน ในกรณีต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงได้รับอันตรายจากน้ำท่วม เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เบอร์โทรฉุกเฉินที่จำเป็นไว้ คือ หมายเลข 1669 ขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลข 1784 และสายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข 1422 ปรึกษากรณีเจ็บป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง

5. หากมีสัตว์เลี้ยง ให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลสัตว์ เช่น อาหาร พื้นที่หลบภัยสำหรับสัตว์ รวมทั้งการป้องกันโรคที่อาจเกิดมาจากสัตว์สู่คน เช่น โรคฉี่หนู เป็นต้น

6. การจัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในบ้าน หรือระบบไฟสำรอง รวมทั้งถุงบรรจุทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมหากจำเป็น

รวมทั้ง เมื่อฝนตกหนัก และมีโอกาสเกิดน้ำท่วม สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน ควรยกระดับปลั๊กไฟฟ้าให้สูงขึ้นจากพื้นที่ที่คิดว่าอาจเสี่ยงต่อน้ำท่วมประมาณ 1-2 เมตร หากไม่สามารถยกระดับปลั๊กไฟได้ ให้ใช้วิธีตัดวงจรไฟฟ้าที่เต้ารับหรือสวิตช์หลักที่น้ำท่วมถึง รวมทั้งตัดวงจรไฟฟ้าโคมไฟที่รั้วบ้าน โคมไฟที่สนาม ไฟกริ่ง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เดินสายไฟฝังอยู่ใต้ดิน ในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วว่าน้ำอาจท่วมถึง เพื่อป้องกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟดูดขณะเกิดน้ำท่วม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar