5 โรคที่มากับหน้าร้อน

5 โรคที่มากับหน้าร้อน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน❗

ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการการยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" โดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอลล์ และต้องดื่มน้ำที่สะอาดด้วยค่ะ/ครับ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar