การลงประชามติเป็นเอกราชละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดน “อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าทำหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน”

การลงประชามติเป็นเอกราชละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดน

“อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าทำหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน”

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่4

#SAVE ประเทศไทย#SAVE ปลายด้ามขวาน

#อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าทำหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน

#สวท.ยะลา​กรมประชา​สัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar