ฝากพี่น้องประชาชนช่วยทำความเข้าใจด้วยเหตุและผล ยึดกฎกติกาของบ้านเมือง และแนะนำบุตรหลาน...

#ฝากพี่น้องประชาชนช่วยทำความเข้าใจด้วยเหตุและผล ยึดกฎกติกาของบ้านเมือง และแนะนำบุตรหลาน การลงประชามติ เพื่อแยกตัวเป็นเอกราช ไม่สามารถกระทำได้ เพราะละเมิดกฎหมายเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ  สิ่งสำคัญเรามีสถาบันที่ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกส่วนด้วยดีมาเสมอ

#สวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar