13 เมษายน ตรงกับ "วันสงกรานต์" และ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ"

✨"วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" 13 เมษายน ตรงกับ วันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย วันสำคัญในช่วงสงกรานต์ของทุกปี โดย "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญกับ "ผู้สูงอายุ" ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพอย่างมีคุณค่า..


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar