รายอนี้ ขอให้พี่น้องทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19

รายอนี้ ขอให้พี่น้องทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 ทุกท่าน

อยู่บ้าน ลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส

งดเยี่ยมญาติ งดเลี้ยงอาหารที่บ้าน งดรวมตัว

สลามัตฮารีรายอ ขอให้พี่น้องทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด-19

 

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก