🎉ลอยกระทง วิถีใหม่🎉 10 มาตรการ ห่างไกลโควิด

🎉"ลอยกระทง" วิถีใหม่🎉

🟢10 มาตรการ ห่างไกลโควิด
✅กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียน และจุดคัดกรองอุณหภูมิ
✅เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศดี ไม่แออัด
✅ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง จัดจุดล้างมือให้เพียงพอ
✅เว้นระยะห่างบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร
✅กระจายจุดลอยกระทงไม่ให้แออัด
✅หากมีการแสดงมหรสพ ประกวดนางนพมาศ เว้นระยะห่างผู้เข้าชมจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร งดจับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที
✅แผงลอย พาหนะจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโควิด งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
✅ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
✅ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
✅ผู้จัดงานต้องมีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก