🎉ลอยกระทง วิถีใหม่🎉 10 มาตรการ ห่างไกลโควิด

🎉"ลอยกระทง" วิถีใหม่🎉

🟢10 มาตรการ ห่างไกลโควิด
✅กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียน และจุดคัดกรองอุณหภูมิ
✅เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศดี ไม่แออัด
✅ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง จัดจุดล้างมือให้เพียงพอ
✅เว้นระยะห่างบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร
✅กระจายจุดลอยกระทงไม่ให้แออัด
✅หากมีการแสดงมหรสพ ประกวดนางนพมาศ เว้นระยะห่างผู้เข้าชมจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร งดจับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที
✅แผงลอย พาหนะจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโควิด งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
✅ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
✅ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
✅ผู้จัดงานต้องมีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก