ชะลอม ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทย

"ชะลอม" ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ของไทย

✅ ชะลอมเป็นเครื่องจักสานของไทย ใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ และเป็นสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

 

#APEC2022THAILAND #APEC2022 #เอเปค2565


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก