วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด

ตามประกาศมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล

และยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศ เมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 📣📣✨✨


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก