ศบค.ยะลา มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการ โดยมีผลวันที่ 1 ก.ค 64 เป็นต้นไป (ภาคภาษามลายู)

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก