โครงการ "อาหารเช้าเพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ"

โครงการ "อาหารเช้าเพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ" โดยนำร่องที่แรกที่จังหวัดปัตตานี

----------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก